Muzieklessen sinds 2019

Stichting MuziekOnderwijs Oost Gelre (SMOOG) is opgericht door de muziekverenigingen van Oost Gelre met als doel goed en betaalbaar muziekonderwijs te verzorgen voor de leerlingen van deze verenigingen.

In september 2019 is gestart met een klein aantal leerlingen, waarbij alleen trompet- en slagwerklessen werden aangeboden. Tegelijkertijd zijn toen de voorbereidingen getroffen om het volgende schooljaar muzieklessen te kunnen geven aan alle HAFA-leerlingen van Oost Gelre.

Sinds september 2020 worden op 3 locaties in Oost Gelre al deze lessen verzorgd door de 12 vakdocenten die als ZZP-er hun werkzaamheden voor SMOOG uitvoeren.

Muzieklessen sinds 2019